Forskningsrådet får kjeft for dårlig formidling

Norges forskningsråd får sitt pass påskrevet av Riksrevisjonen, som mener forskningsresultatene ikke kommer brukerne til gode.