Køprising ikke verst for barnefamiliene

Det er en myte at småbarnsfamilier blir ekstra hardt rammet av rushtidsavgift. Det fastslår Urbanet Analyse i en rapport til Vegdirektoratet.