Millionsjekk til Gro

Sjeiken av Dubai tildeler Gro Harlem Brundtland en pris på flere millioner kroner for hennes miljøengasjement.