Justisministeren sykmeldt i to uker

Knut Storberget skrives ut fra Aker universitetssykehus fredag. Han er sykmeldt i to uker på grunn av tung arbeidsbelastning.