- Skolen favoriserer jentene

Norsk skole favoriserer jenter fordi de er flinkere enn guttene til å bygge nettverk og ta vare på venner. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).