Vil ikkje ha ei kyrkje som går på akkord

Religiøsiteten står sterkt, men kyrkja slit med å nå fram, meiner biskop Ole D. Hagesæther.