Krever fullt innsyn

Gerd-Liv Valla krever innsyn i alle dokumenter som granskingsutvalget har bygget sin avgjørelse på. - Rettssikkerheten hennes har gått tapt underveis, sier Vallas nye advokat, Harald Stabell.