Lange vakter farlig for pasientene

Lange arbeidsøkter og stort arbeidspress for leger truer pasientsikkerheten i norske sykehus. Rundt 40 prosent av legene føler seg presset av arbeidsgiver til lange vakter og mye arbeid.