Ap vil beholde statskirken

Arbeiderpartiet vil beholde statskirken. Under en tredel av delegatene på landsmøtet stemte for forslaget om full løsrivelse.