Kakedom opphevet

Høyesterett har opphevet dommen mot John Waagaard som ble dømt til fengsel for å ha kastet en kake på finansminister Kristin Halvorsen (SV).