Krass kritikk i Moen-saken

Politi og påtale-myndighet har brutt objektivitetsprinsippet flere ganger i Fritz Moen-saken, viser granskingsutvalgets rapport.

  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

Mandag ettermiddag la utvalget som har gransket Fritz Moen-saken fram sin rapport for justisminister Knut Storberget (Ap).

Granskingsutvalget påpeker blant annet at objektivitetsprisippet ble brutt flere ganger fra politi— og påtalemyndighetens side. Utvalget mener den viktigste lærdommen man kan trekke fra de to sakene er at kravet om at tvilen skal komme den tiltalte til gode, må følges av både påtalemyndigheten og domstolen.

Utvalget ble satt ned av regjeringen i fjor, og foreslår flere regelendringer. Disse vil Justisdepartementet vurdere og eventuelt sende på høring.

Den sterkt funksjonshemmede Moen, som blant annet var døv, ble i 1978 dømt for å ha drept en 20 år gammel kvinne i Trondheim. Tre år senere ble han i tillegg dømt for å ha drept en annen 20 år gammel kvinne i Trondheim. Til sammen ble han dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring.

På slutten av 1990-tallet engasjerte Tore Sandberg seg i saken. I 2002 begjærte advokat John Christian Elden gjenopptakelse av begge sakene. I 2004 ble Moen frikjent for det første drapet. Fritz Moen døde i mars 2005, og først i 2006 ble han frikjent for det andre drapet, etter at en 67 år gammel mann hadde tilstått begge drapene på sitt dødsleie.

Publisert