Evakuerte arbeidere tilbake

De evakuerte arbeiderne på plattformene Kristin og Åsgård B på Haltenbanken blir gradvis sendt tilbake på jobb når produksjonen nå starter opp igjen.