Bekkemellem er ferdig

Karita Bekkemellem sier hun er ferdig i norsk politikk når hun fullfører stortingsperioden i 2009.