Seks skadd i snøskred

Seks personer er brakt til sykehus etter et snøskred i Lyngsalpene i Troms. Søket etter flere personer er avsluttet.