Vil ha renere biler

Regjeringen går inn for at gjennomsnittlig klimagassutslipp fra biler skal reduseres til maksimalt 120 gram CO2 per kilometer innen 2012.