Erstatning i Tengs-saken kan bli behandlet på nytt

Høyesteretts ankeutvalg har avsagt en kjennelse som innebærer at fetteren til Birgitte Tengs kan få erstatningssaken behandlet på nytt.