Færre studenter til utlandet

På fem år har antall norske utenlandsstudenter blitt redusert med over 20 prosent.