Asbjørn Kjønstad skal lede pensjonsgransking

Professor Asbjørn Kjønstad skal lede ekspertutvalget som skal granske stortingspensjonene.