• KREFT: Røntgenbilde av lungekreft (innringet). FOTO: Muratart / Shutterstock

Lungekreft blir oversett eller feiltolket

Mange lungekreftpasienter dør for tidlig fordi prøvesvarene blir tolket feil.