• SLÅS SAMMEN: Regjeringen ønsker å slå sammen Havforskningsinstituttet og NIFES til ett forskningsinstitutt. Her undersøker forskere fra Havforskningsinstituttet forurenset torsk på Askøy. FOTO: Tor Høvik

Kutter oljepengebruk

Regjeringen reduserer oljepengebruken for 2017 med fem milliarder sammenlignet med hva de hadde planlagt. Foreslår å slå sammen store havforskningsmiljøer i Bergen.