Denne skal vare i fem år

Ett år? To år? Bare tull. Nå har Oslo tingrett slått fast at en mobil skal virke i minst fem år.