– Bytt så fort som mulig

Det er ulike bytteregler i de forskjellige butikkene.