Venstrefolk leste Sponheim teksten

Trass i en sterkt personlig forsvarstale måtte Lars Sponheim tåle sviende reprimande fra flere på årsmøtet i Hordaland Venstre lørdag.