Jukseforskeren har fått Orderud-advokat

Skandaleforskeren Jon Sudbø har fått Erling O. Lyngtveit som advokat.