Regjeringen øker matmomsen

Regjeringen foreslår å øke satsene for merverdiavgift på mat fra 11 til 13 prosent.