Helt taus om eget alibi

Igjen ble NOKAS-tiltalte Ridvan Halimi oppfordret til å oppgi navnet på et mulig alibi. Igjen satte han seg på bakbena.