- Toska var ikke i Nedre Dalgate

Etter ranet gjemte fem av ranerne seg i Nedre Dalgate. Toska skal ikke ha vært en av dem