UD vert inspisert på ny

Arbeidstilsynet vil nå gjennomføre ein ny inspeksjon i UD for å fylgje opp det kritikkverdige arbeidsmiljøet.