Les hele Bondeviks avskjedstale

Les hva statsminister Kjell Magne Bondevik sa i sin siste tale til Stortinget