Mer sus utenfor Guds hus

Kirken er i ferd med å miste monopolet på vielser med høytidelig pomp og prakt. Nå åpnes det for mer staselige, borgerlige vielser.