Økt snorking med passiv røyking

Røyking har skylden for mye - nå også snorking. Personer som utsettes for passiv røyking løper en økt risiko for å bli snorkere. Det er særlig kvinner som rammes.