Fuktskadet hval i fare

Flere over 100 år gamle hvalskjeletter ved Bergen Museums naturhistoriske samlinger er fuktskadet.