Sløve elever kan miste skoleplassen

1400 ungdommer i Hordaland risikerer å miste tilbudet de har fått på videregående fordi de ikke har svart innen fristen.