Gammeldagse mattetimer

Mens undervisningen i andre fag er blitt mer moderne etter at den nye læreplanen kom, er mattetimene nesten som før. Det mener forsker Kirsti Klette.