Audiohistorie

Fonograf: Første lydopptaket ble gjort i 1857, men fonografen ble offisielt oppfunnet av Thomas A. Edison i 1877.