Flertall for folkeavstemning

7 av 10 vil at spørsmålet om å skille kirke og stat skal legges ut til folkeavstemning.