Skitog til Ål

Frå 12. januar set NSB opp eit nytt togtilbod for reisande til høgfjellet i helgane.