Avblåser kreftalarm

Det er ingenting som tyder på at bruk av mobiltelefon gir økt fare for kreft, heller ikke hos personer som har brukt mobiltelefon lenge, viser en dansk undersøkelse.