Politiet beslaglegger stadig flere våpen

Politiets årlige beslag av skytevåpen er økt fra 397 i 1980 til 2.198 i fjor.