Trugar med oppseiingar på Haukeland

Administrerande direktør Anne Kverneland Bogsnes i Helse Bergen seier eit godt lønsoppgjer vil føre til oppseiingar på Haukeland.