Hardkjør mot privatisering

I prosessen for å legge til rette for privatisering i Forsvaret har det oppstått full strid mellom arbeidstakernes organisasjoner og Forsvarsdepartementet.