Regjeringen anmelder ingen i UDI-saken

Regjeringen mener de tidligere UDI-sjefene brøt tilliten til den politiske ledelsen, men at tillitsbruddet ikke er nok for å anmelde dem til politiet for brudd på straffeloven.