Vil ha Mandela på sokkel

– Tida er moden for å sette Nelson Mandela på sokkel i Tromsø, mener professor Ole D. Mjøs.