Vil ikkje vere "gissel"

Haukeland universitetssjukehus har sagt nei til eit dykkemedisinsk samarbeidsprosjekt av faglege og etiske grunnar. Oljeindustrien freistar å få sjukehuset til å snu.