Mildere straff for hasjbesittelse

Riksadvokaten vil innføre mildere straffer for besittelse av hasj. Økt bruk av bøter vil føre til at færre saker havner i retten.