Innvandrerjenter leder an i utdannelse

Innvandrerjenter tar langt oftere høyere utdannelse enn innvandrergutter. Men som gruppe er det bare 70 prosent av elever med innvandringsbakgrunn som fullfører videregående skole, mot 88 prosent blant etniske nordmenn.