Golfstrømmen er vår fjernvarme fra tropene. Skrekkvisjonen er at den skal bråbremse.

Som en gigantisk flod siger den av gårde nordover langs kysten av Florida. 40 millioner kubikkmeter ramsalt sjøvann pr. sekund. Vannet er opptil 28 grader varmt og er på vei mot Norge. Golfstrømmen garanterer oss et klima som vi lever godt med året rundt.