Alvheim minnet som de svakes forsvarer

John I. Alvheim ble minnet som de svakes forsvarer under begravelsen i Notodden kirke i dag.