Halvorsen stusser over Høybråten

SV-leder Kristin Halvorsen synes det er rart at KrF-leder Dagfinn Høybråten har bidratt til artikkelsamlingen.