Spår Kyoto avtalens død

Norske fagfolk har mistet troen på Kyotoavtalen. Den vil ikke redusere utslippene av klimagasser i den skala som må til.